Monday, March 1, 2010

Lợi nhuận cho ai

Đầu tư vào Việt Nam cho lợi nhuận cao nhất thế giới

Thống kê mới nhất của Grant Thornton International cho thấy 92% số công ty nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam hy vọng sẽ có được lợi nhuận trong năm 2010. Đây là kết quả khả quan nhất mà tổ chức này ghi nhận được.

(xem tiếp tại http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2010/02/3BA191F9/)

Việt Nam có nền kinh tế mà ở đó hệ số sử dụng vốn ICOR vào hàng cao nhất thế giới, có nghĩa rằng để tạo ra một đơn vị sản lượng, thị trường VN tiêu thụ một lượng vốn nhiều hơn các xứ khác.