Friday, April 3, 2015

Kinh tế bảo hiểm xã hội

Theo chế độ hiện hành, quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thu được từ mỗi nhân công theo bảng sau:

1. Đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảng 1).
Năm
Người sử dụng lao động (%)
Người lao động (%)
Tổng cộng (%)
BHXH
BHYT
BHTN
BHXH
BHYT
BHTN
01/2007
15
2

5
1

23
01/2009
15
2
1
5
1
1
25
Từ 01/2010
đến 12/2011
16
3
1
6
1,5
1
28,5
Từ 01/2012
đến 12/2013
17
3
1
7
1,5
1
30,5
01/2014
trở đi
18
3
1
8
1,5
1
32,5

Trong phạm vi bài viết này, chỉ đề cập đến hoạt động kinh tế của quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Bảo hiển Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được đề cập vào một dịp khác. Lưu ý, các quỹ bảo hiểm trên là bắt buộc. Doanh nghiệp và người lao động chậm đóng sẽ bị phạt hành chính, nếu không đóng sẽ bị truy tố hình sự. Nên, các khoản thu bảo hiểm bắt buộc này là khoản thu thường xuyên, tính toán trước được.

Tính toán từ bảng trên, mỗi năm quỹ BHXH thu được số tiền:

Cao nhất là
(18% + 8%) * 12 tháng = 3.12 tháng lương

Thấp nhất là
(15% + 5%) *  12 tháng = 2.4 tháng lương

Tính bình quân, mỗi năm quỹ BHXH thu được từ một người đi làm một số tiền tương đương với 2.7 tháng lương của người đó. Số tiền đóng vào quỹ sau 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm lần lượt là

Theo chế độ lãnh BHXH 1 lần (văn tự ghi là "trợ cấp" BHXH, điều này không đúng. Vì đây là tiền của doanh nghiệp và người lao động đóng, chẳng ai có quyền "trợ cấp" cho ai ở đây cả) mỗi năm làm việc được lãnh 1.5 tháng lương. Số tiền được lãnh (dân gian gọi là 1 cục) theo số năm làm việc so với 2 phương án cất trong tủ và đầu tư tài chính cụ thể như sau:

Thời gian làm việc
Nếu cất trong tủ mỗi năm 2.7 tháng lương
Nếu mua Trái phiếu lãi suất 5%
BHXH chi trả 1 lần theo quy định 1.5 tháng lương cho mỗi năm công tác
5 năm
13.5 tháng lương
14.92 tháng lương
7.5 tháng lương
10 năm
27.0 tháng lương
33.96 tháng lương
15.0 tháng lương
15 năm
40.5 tháng lương
58.26 tháng lương
22.5 tháng lương
20 năm
54.0 tháng lương
89.28 tháng lương
30.0 tháng lương

Đây chính là bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chú thích:

Xin nhắc lại, những lãnh đạo và cán bộ làm việc cho quỹ BHXH hưởng lương từ ngân sách chứ không từ quỹ BHXH, mà nguồn ngân sách được tạo bởi thuế Thu nhập cá nhân và các loại thuế khác thu từ người lao động.

Nếu dùng số tiền đóng BHXH mua trái phiếu chính phủ với mức lãi suất 5%
sau 5 năm sẽ thu được số tiền 14.92 tháng lương, tính theo phương pháp Giá trị tương lai của dòng tiền FV, cụ thể như sau
Period Cash Flow Future Value
1 2.70 3.28
2 2.70 3.13
3 2.70 2.98
4 2.70 2.84
5 2.70 2.70
Total: 14.92

sau 10 năm số tiền thu được là 33.96 tháng lương,

Period Cash Flow Future Value
1 2.70 4.19
2 2.70 3.99
3 2.70 3.80
4 2.70 3.62
5 2.70 3.45
6 2.70 3.28
7 2.70 3.13
8 2.70 2.98
9 2.70 2.84
10 2.70 2.70
Total: 33.96

Sau 15 năm là 58.26 tháng lương

Period Cash Flow Future Value
1 2.70 5.35
2 2.70 5.09
3 2.70 4.85
4 2.70 4.62
5 2.70 4.40
6 2.70 4.19
7 2.70 3.99
8 2.70 3.80
9 2.70 3.62
10 2.70 3.45
11 2.70 3.28
12 2.70 3.13
13 2.70 2.98
14 2.70 2.84
15 2.70 2.70
Total: 58.26

và sau 20 năm là 89.28 tháng lương

Period Cash Flow Future Value
1 2.70 6.82
2 2.70 6.50
3 2.70 6.19
4 2.70 5.89
5 2.70 5.61
6 2.70 5.35
7 2.70 5.09
8 2.70 4.85
9 2.70 4.62
10 2.70 4.40
11 2.70 4.19
12 2.70 3.99
13 2.70 3.80
14 2.70 3.62
15 2.70 3.45
16 2.70 3.28
17 2.70 3.13
18 2.70 2.98
19 2.70 2.84
20 2.70 2.70
Total: 89.28