Monday, August 16, 2010

Chú Sam cư xử thế nào với chú Ba (Tàu)

Thuộc về văn hóa Hán bao gồm 4 nước bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam. Trung Quốc bao gồm Hong Kong, Đài Loan nhưng không bao gồm Tân Cương và Tây Tạng. Riêng người Mãn và Nội Mông cho đến nay Hán hơn cả người Hán ở Trung Nguyên. Do Địa lý tương đối biệt lập nên người Nhật và người Hàn tương đối thuần chủng. Người Việt chúng ta có hơn 60 dân tộc anh em.

Tam cá nguyện thứ 3 năm nay 2010 diễn ra những họat động ráo riết của chú Sam với các nước thuộc nhóm này. Mở đầu là cuộc tập trận chung với Nam Hàn mang tên Invincible Spirit (Tinh thần Bất khuất) vào hạ tuần tháng 7.

Thượng tuần tháng 8, lần đầu tiên Mỹ cử Đại sứ Roos tới dự lễ Tưởng niệm Hiroshima lần thứ 65, điều chưa từng xảy ra trước đây. Đồng thời chú Sam cùng với VN tham gia những cuộc diễn tập phi quân sự, điều là chú Ba e ngại rằng "tập trận" Mỹ - Việt đe dọa an ninh TQ.

Quan hệ với 3 nước đã được thắt chặt thêm, vậy quan hệ bền chặt giữa chú Sam với chú Ba sẽ nâng lên tầm cao mới tới mức độ nào?