Monday, April 8, 2013

Ai là "Người bị hại" trong vụ việc Tiên Lãng

Thượng tuần tháng Tư này xử 2 vụ án liên quan đến một vụ việc: Tranh chấp đất ở Tiên Lãng, sau đây được gọi tắt là Vụ việc. Vụ việc được báo đài đưa tin nhiều rồi, nói thêm nữa cũng bằng thừa. Cốt lõi của vụ việc là hai Chủ thể trong vụ vụ tranh chấp này là gia đình ông Vươn và các chính quyền địa phương trực thuộc TP Hải Phòng. Cụ thể ở đây là chính quyền huyện Tiên Lãng và chính quyền xã Quang Vinh.

Vụ việc xảy ra đã gây ra sự tốn kém và mất mát không nhỏ. Hàng trăm Cán bộ chiến sĩ được vũ trang tận răng (1) chỉ để đối phó với một gia đình cố thủ bằng binh khí thô sơ tự chế. Trong lúc Nhà nước phải tiết kiệm từng đồng thu được qua thuế xăng đã phải mở ra 2 phiên tòa gần như đồng thời để Xét xử gia đình ông Vươn tội "chống người thi hành công vụ" và Xét xử những người chủ mưu hủy hoại tài sản của gia đình ông Vươn.

Trong cả 2 vụ án, đều xuất hiện yếu tố Người bị hại.

Trong Vụ án 1, Người bị hại là những người "thi hành công vụ" bị thương tích do bị gia đình ông Vươn bắn trả. Người bị hại (nếu có) ở đây là chính quyền Hải Phòng chứ không phải là những cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch dưới sự điều động của chính quyền Hải Phòng. Có thể xem gia đình ông Vươn là Người gây hại nhưng không thể xem những cán bộ chiến sĩ bị nạn "trong khi đi làm nhiệm vụ" là Người bị hại được vì họ không có mâu thuẫn cá nhân với gia đình ông Vươn. Tai nạn không xảy ra nếu họ không được điều động để tham gia vào tranh chấp này.

Trong Vụ án 2, Căn nhà gạch mà ông Giám đốc CA tỉnh đã từng nói là "cái chòi canh cá" (2), đã bị phá hủy. Người bị hại được xác định là gia đình ông Vươn nhưng Người gây hại được chỉ ra là các quan chức huyện Tiên Lãng thì cần phải được xem lại.

Những vị quan chức này không có tư thù gì với gia đình ông Vươn. Họ tới hiện trường với nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy giải quyết tận gốc tranh chấp dưới sự yểm trợ vũ trang của CA và Tỉnh đội Hải Phòng. Rõ ràng, Người gây hại trong vụ án này là chính quyền Tiên Lãng và chính quyền xã Quang Vinh, có sự liên đới của chính quyền Hải Phòng.

Những vị quan chức đáng kính này đã hành xử nhân danh chính quyền Tiên Lãng và chính quyền xã Quang Vinh. Lỗi của họ (nếu có) chỉ  là lỗi với cơ quan cấp trên là chính quyền TP Hải Phòng

Lẫn lộn Công - Tư, nhầm lẫn giữa Cá nhân với Pháp nhân.

Chú thích:
(1) Lực lượng hùng hậu, vũ trang tận răng (thành ngữ Pháp)
Cơ cấu lực lượng

Phương tiện nghiệp vụ

Chỉ huy tiền phương

(2) "cái chòi canh cá" (lời đ/c Giám đốc CAtỉnh)