Sunday, January 29, 2017

CHỌN TẾT NÀO

Tặng thành viên Lý Thông

Mỗi Tết về, lại bùng nổ một đợt tranh luận về thay đổi Tết, theo các xu hướng sau: Bỏ Tết âm hoặc gộp chung với Tết dương. Bỏ Tết Âm có nghĩa là chỉ nghỉ 1 ngày 1 tháng Giêng; Gộp 2 Tết làm 1 có nghĩa là nghỉ 7 ngày Tết như hiện nay xung quanh ngày 1 tháng Giêng.

Biện minh của cả 2 xu hướng trên là vì Tết lãng phí quá. Xu hướng bỏ Tết âm nhằm tiết kiệm triệt để.

Ta thử phân tích lợi hại của việc bỏ Tết âm.

Người ta tính, bỏ Tết âm và thay vào đó là 7 ngày làm việc vàng ngọc, làm tổng sản lượng tăng lên 2%. Trong khi mức tăng sản lượng hàng năm vào khoảng 6%. 2% này có ý nghĩa quá đi chứ.

Theo thống kê tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán lẻ đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng hay bình quân mỗi ngày 9664 tỷ đồng hay mỗi ngày, (bình quân) mỗi người dân tiêu hết khoảng 100 ngàn đồng..

Theo một thống kê khác, trong dịp Tết, bình quân một người Việt tiêu 14.2 triệu đồng. Trừ đi khoản tiêu pha bình thường trong 7 ngày thì một người Việt thông qua cái Tết đã tiêu thêm 13.5 triệu đồng. 13.5 triệu đồng đầu người tương đương với sản lượng 25% GDP.

Thêm được 2% mà mất 25%, có nên chăng.