Wednesday, January 1, 2014

Giải ảo II


Thánh chiến vào Trung Quốc
Trung Quốc vẫn là Trung Cộng
Hoa Kỳ khờ khạo hay gian hùng
Nỗi băn khoăn của Bắc Kinh

KTG Nguyễn Xuân Nghĩa tiếp tục tiết mục Giải ảo cùng ký giả Đinh Quang Anh Thái
Bí ẩn sau vụ khủng hoảng Iraq
Do lý do gia đình, KTG Nguyễn Xuân Nghĩa tạm ngưng chương trình Giờ Giải ảo sau bài nói chuyện Tái ngộ Cam Ranh.

Tái Ngộ Cam Ranh (kỳ 2)
Tái Ngộ Cam Ranh

Thủ đoạn Putin và nhược điểm Tây Phương
Putin đại đế

Mũi xung kích của viện Khổng Tử

Bài học từ Nelson Mandela
Có phải Hoa Việt là đồng chí?
Hoa - Việt anh em?

Shutdown, siêu cường bị khinh thường

Giải ảo về huyền thoại tướng Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh
Về tang lễ Võ Nguyên Giáp

Showdown & Show
Kinh tế Trung Quốc, những mầm bất ổn

Lý Quang Diệu và "Văn hóa con buôn"
Sơn tiên thủy long

Lật tẩy Putin
Hoa Kỳ chưa lụn bại
Tại sao Hoa Kỳ lúng túng tại Syria?

Bàn tay của Mỹ trong sự thay đổi tại Việt Nam?
Một Đảng Dân chủ Xã hội tại Việt Nam?

Trăm năm Trung Quốc
Cách Mạng Trung Quốc
Ngàn năm qua Hán tộc làm gì
Trung Quốc là gì ?

Thất bại của Tây Sơn
Tây Sơn từ Đàng Trong
Từ Đàng Trong đến Miền Nam

Mối họa từ Trung Quốc (Kỳ 2)
Mối họa từ Trung Quốc - Kỳ 1
Thầy mo
Thần Tháp Lừa & Tề Thiên Đại Thánh
Huyền thoại Quan Công (P.2)
Huyền thoại Quan Công (P.1)
Người đằng trong, người đằng ngoài"
Giờ Giải Ảo: Nhìn lại lịch sử Việt Nam

No comments: