Monday, July 26, 2010

Dự án Đường sắt cao tốc

Đường sắt cao tốc (ĐSCT) là gì? ĐSCT là loại hình vận tải Hành Khách bằng đường sắt có tốc độ cao hơn đáng kể so với Đường sắt thông thường. Người ta quy ước đường sắt có tốc độ thiết kế trên 200km/h (hay 120 mph) được gọi là ĐSCT.

Thông thường người ta hiểu lầm rằng ĐSCT phải theo khuôn mẫu như Shinkansen, ICE hay TGV tức là loại tàu có hình dạng hợp khí động học, đầu kéo và toa xe kết thành một khối có tốc độ tối đa ít nhất là 350 km/h hay 200 mph. Và họ cho rằng tàu hỏa cao tốc là thứ phương tiện xa xỉ, cốt chỉ nhằm mục đích "trang trí" cho đất nước, hình như chỉ dành để chở những chính khách da mặt đỏ như nhuộm phẩm hoặc những đại gia ký những công ta triệu đô hay ít nhất là những nhà giàu xúng xính trong com lê vét tông cà vạt.

No comments: