Friday, February 18, 2011

Phương pháp dạy tiếng Anh mới ở Nam Hàn

Lời nói đầu: Trong điều kiện thiếu giáo viên tiểu học ở xứ ta, học trò phải chịu ngồi học ghép làm cho số lượng học trò trong một lớp học lớn gấp đôi lớp học bình thường. Trong khi ta còn mò mẫm về phương pháp dạy học, thế giới đã đi đến cung trăng. Tại một nước Á châu cách nay 35 năm cũng giống như ta, nay họ tiến bộ ra sao.

Nam Hàn đang thử nghiệm dùng robot dạy tiếng Anh cho học sinh. Dự án đang thực hiện tại 21 trường tiểu học tại thành phố Daegu. Robot như ảnh chụp, có chức năng nói, biểu cảm tương tác với học sinh. Việc ứng dụng robot trong giáo dục đem lại những lợi ích như sau:

- Tận dụng được nguồn giáo viên tiếng Anh chuẩn mực quốc tế nhưng giá rẻ tại Philippines. Người giáo viên từ Phi thấy được toàn bộ hình ảnh lớp học.

- Chương trình giáo dục dùng robot với chức năng trợ giúp thầy giáo truyền thống

- Phát triển ngành chế tạo robot

- Thầy giáo phẩm chất cao có thể được sử dụng ở những vùng sâu vùng xa mà trên thực tế các thầy ngại không muốn đi. Áp dụng cho cả thầy giỏi từ nước khác.


Thực tế Nam Hàn sử dụng robot giảng dạy các môn khoa học khác từ năm 2009. Chương trình tiếng Anh này được thử nghiệm trong 4 tháng. Nếu thành công họ sẽ huy động những giáo viên giỏi từ nhiều nước trên thế giới.

2 comments:

Tuong Can said...

Cơ hội kinh doanh lớn.Bác thấy mô hình nhỏ có khả thi không?

Lý Toét said...

Ở xứ ta, nhân công (tức giáo viên) rẻ hơn rô bốt, Tuong Can à