Friday, March 2, 2012

Quy định nội bộ đảng, công bố ra dân chúng để làm gì


Bản tin của TTXVN phát đi Quy định số 47-QĐ/TW của Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Bản quy định gồm 2 phần: phần Quy định và phần Tổ chức thực hiện mà không có chế tài cụ thể.

Phần quy định có 19 điều gồm những quy định thừa hoặc không có tiêu chuẩn đánh giá hoặc mờ ám. Thậm chí có những điều làm cho người đọc liên tưởng đến đảng viên có quyền chà đạp lên pháp luật.

Những điều thừa như là cấm làm trái Điều lệ đảng. Điều lệ là Đảng luật, là kỷ cương của đảng bắt buộc mọi đảng viên phải tuân thủ. Đảng viên nào đã dám làm trái điều lệ thì sẽ không tôn trọng Quy định 47.

Những quy định thừa khác đó là những quy định mà Điều lệ đảng đã bao hàm - nguyên tắc tập trung dân chủ - đó là bè phái; đó là phát ngôn hay tố cáo mang tính chất cá nhân; đó là tham gia các hội ngoài đảng, tham gia biểu tình (được đảng xem là chống lại đảng); đó là tự ứng cử.

Những quy định cảm tính như là quan liêu, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, lạm dụng chức quyền.

Những quy định dễ bị lạm dụng để triệt hạ đối thủ như là quy định làm lộ bí mật. Vì bí mật bị lộ bằng nhiều nguồn, nhiều người cùng biết một bí mật.

Những quy định về làm trái pháp luật, về can thiệp vào tổ chức hay cá nhân, về ban hành văn bản trái quy định, quy định về lợi dụng vị trí công tác để ăn hối lộ hay hoa hồng, quy định về khai man tài sản cho thấy trên thực tế đảng viên đã và đang đứng trên pháp luật.

Những quy định có thể có nhiều cách hiểu, đó là quy định cấm dùng công quỹ vào việc hiếu hỉ và cấm mê tín dị đoan. Nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng - chết là hết, tiêu tốn công quỹ hàng năm cho người chết là việc làm trái với nguyên lý này.

Việc tổ chức thực hiện Quy định và xử lý vi phạm lại còn chung chung hơn nữa, việc này chỉ liên quan đến một con số rất ít người trong Ủy ban Kiểm tra trung ương tham mưu cho Bộ chính trị và Ban bí thư. Quan trọng hơn, những cơ quan vừa kể không phải là đối tượng điều chỉnh của Quy định 47.

Và cuối cùng, văn bản Quy định số 47-QĐ/TW là những quy định chỉ liên quan đến nội bộ đảng, mà không liên quan gì đến đời sống sinh hoạt của dân chúng. Phổ biến nó ra công chúng để làm gì.

Nguồn tham khảo
Quy định mới những điều Đảng viên không được làm
Điều lệ đảng

5 comments:

Cuchuoi said...

Cố gắng vỗ về, xoa dịu và làm yên tâm những cái đầu còn u mê trong lí tưởng Đảng là công việc của Quy định này. Đưa tin lên truyền hình nhằm để dân thấy: Đấy nhá, chỉnh rồi đấy nhá, nhưng mà không dám đốn thôi (đốn: chặt, phang bỏ). Trước thời bình dân học vụ có lệ: Ai vào cổng chợ biết đọc mới cho vào, vào đấy thích làm gì thì làm.

Que Huong said...

Bác Lý:
Bởi vì Bí Thư là xếp của Chủ Tịch UBND.
Vấn đế tréo cẳng ngỗng là chỗ đó.
Và cũng vi hiến từ chỗ đó.
Tôi nghĩ vậy.

tualua said...

Thật ra thì theo tôi nghĩ, việc công bố hay không công bố ra dân chúng là quyền tự do của Đảng, mỗi người dân chúng ta cũng không có quyền gì để bình luận về những điều luật của họ. Chúng ta chỉ cần sống và làm việc theo pháp luật là đủ. Tôi không có bình luận gì về những luật lệ cấm này nọ của họ.
Tuy nhiên tôi cảm thấy nếu sau này các đảng viên được có thêm quyền bỏ phiếu tín nhiệm và không tín nhiệm các cán bộ lãnh đạo của họ. Thì lúc đó thực sự người dân không tham gia vào đảng đã mất đi một quyền rất lớn đó là quyền bỏ phiếu bầu lãnh đạo cao cấp của quốc gia mà mình là công dân.
Bởi vì lúc đó xã hội đã phân ra 2 giai tầng khá rõ rệt. Một là những người trong đảng có những đặc quyền riêng mà mỗi một công dân trên thế giới đều phải có, đó là bầu ra lãnh đạo cao nhất của đất nước. Còn một là những người không tham gia vào trong Đảng lãnh đạo sẽ có những thiệt thòi, đó là họ không được bầu ra những người đứng đầu của một đất nước.
Lúc đó sự bất bình đẳng ngày càng rõ rệt, lúc đó không biết sẽ có những điều gì hay ho sẽ xảy ra?!.

Lý Toét said...

Từa Lưa đã quên phong trào Trăm hoa đua nở. Đây là dịp đảng ta thanh lý môn hộ. Dân đen chúng ta nhiều nguy cơ bị dính mảnh, do đó mà phải tránh xa.

Thứ hai, đây là sự lãng phí tài nguyên. Thời gian tuyên truyền trên truyền hình, cột báo để trống có thể dành để quảng cáo.

Thứ ba, bản thân những người "có quyền bỏ phiếu" theo cách nói của bạn từ trước đến nay họ vẫn "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật".

Dân ta đã tốn nhiều thời gian để bàn những chuyện như bô xýt hay đường sắt cao tốc, kết quả là gì, Trung ương quyết định hết mà không cần nghe ý kiến. Nay đợt tuyên truyền này lại làm tốn không ít thời gian để nghe ngóng xem "kỳ này đảng trừng phạt những ai".

Tuong Can said...

Báo "Đảng" ngoài nhiệm vụ định hướng còn có nhiệm vụ hướng dẫn quần chúng."Đảng" nên hướng dẫn thêm ai về ai ở và mảnh đạn sẽ văng vào đâu?