Monday, June 7, 2010

Điện ơi

Mùa nắng và tình trạng cúp điện liên miên

Khắp nơi trong toàn cõi Việt Nam phải trong trình trạng cúp điện để tiết kiêm. Lịch cúp điện dày đặc gợi nhớ thời kì oanh liệt trong thập niên 80. Hầu hết các nhà máy và các cơ sở kinh doanh đang không có điện năng để làm việc trong khi công ty điện lực chưa có giải pháp nào hay hơn là sa thải phụ tải. Hiện tại các cơ sở kinh doanh tuần cúp điện 2 lần, khu dân cư cúp điện cách nhật còn các tỉnh cúp điện đến 4 hoặc 5 ngày mỗi tuần lễ. Cuộc sống khắp nơi là cuộc sống thắc thỏm chờ điện. Đời sống người dân bị đảo lộn vì nóng, doanh nghiệp bị tăng chi phí trả trực tiếp bằng tiền mặt mua dầu hoặc hủy bỏ hợp đồng, người lao động thì bị giảm thu nhập do giảm thời gian làm việc. Các bệnh viện cũng không tránh khỏi tình trạng cúp điện. Bệnh viện phải cam kết tiết giảm tiêu thụ điện năng, phải ưu tiên cho khu vực cấp cứu, còn lại phải hạn chế. Những khu vực tuyệt đối không được gián đoạn nguồn điện đó là lọc máu, cấp cứu, phẫu thuật và trữ lạnh vaxin.

Theo lý giải của ngành điện đó là thiếu nước chạy máy phát điện, máy phát hư hỏng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Qua hiện tượng này có thể rút ra những kết luận sau:
1. Ngành điện là ngành kinh doanh bền vững nhất - cầm chắc có lãi và không bao giờ lỗ
2. Củng cố lập luận giá điện trong nước đang thấp, cần phải tăng
3. Có cơ hội tăng GDP do việc tiêu thụ các loại hàng hóa phục vụ cúp điện như máy phát điện, các loại đèn sạc quạt sạc.

2 comments:

Cuchuoi said...

Cái này chắc là í vì èn đã kí hợp đồng với TQ, khi nào bên tôi chưa chịu tăng giá điện, tôi cắt điện thì ông tăng cường đưa hàng như máy phát điện, sạc..ra chợ biên bán nhé. Ông vừa bán được hàng, tôi có tí %, sau đó lại được tăng giá. Quả là một mũi tên trúng nhiều túi tiền...

Lý Toét said...

Mua máy phát, mua dầu chạy máy phát, rồi tiền bảo trì máy phát mới thấy giá điện của EVN không đắt. Kỳ này nhà nước chủ trương đô la hóa ngành điện và thị trường điện.