Saturday, December 4, 2010

Bảo tồn di sản

Bảo tồn những di sản vật chất và phi vật chất là công việc mang giá trị tinh thần.
Gần đây báo chí trong và ngoài nước lên tiếng việc Viện bảo tàng TQ nhổ cột mốc phân chia ranh giới quốc gia giữa 2 nước Trung quốc và An Nam. Ở đây cần phân biệt 2 vấn đề: một là đó có phải là mốc biên giới Việt - Trung, hai là cái gọi là cột mốc đó có nằm trên đất Việt Nam hay không.

Dân quân Trung quốc đang đào cột mốc dưới sự yểm trợ của Quân Giải phóng TQ
Thứ nhất trên khối đá chôn ngầm dưới đất đó có định dạng như là một cột mốc ranh giới. Tên của nó là "BORNE No 1" có nghĩa là Cột mộc số 1, điều đó chứng minh cái cột mốc này do bọn phản động thực dân Pháp làm ra.

Cột mốc chụp cận cảnh

Một vạch đứng thẳng phân chia một trong 4 mặt khối đá đó làm 2 phần bằng nhau. Bên trái đề CHINE 中華 (nghĩa là Trung hoa, chunghua), bên phải đề ANNAM 安南 (nghĩa là An Nam). Điều đó khẳng định rõ ràng đây là sự phân chia quyền lợi gì đó giữa bọn Pháp phản động và bọn Tàu Mãn Thanh.

Thứ hai, cán bộ Trung quốc công khai làm việc này, chụp ảnh rồi công bố trên internet, chứng tỏ việc làm của họ là hợp pháp trên "lãnh thổ" của họ đã được phân định lại sau Hiệp định biên giới 1999. Mọi hành vi từ phê bình hay mưu toan chiếm đoạt lại cọc mốc trên là Can thiệp vào công việc nội bộ của TQ.

1 comment:

BS Hồ Hải said...

Chú là chuyên môn quất giò lái nhé.