Wednesday, December 29, 2010

Tính thanh khoản của vàngVàng được xem là tiền tệ trước khi có tiền giấy, tức là loại tiền nhân tạo do con người tạo ra nhằm thay thế cho một lượng giá trị nhằm thuận tiện trao đổi hàng hóa. Dĩ nhiên Tiền là thứ dễ thanh khoản nhất.

Trong một nền kinh tế, người ta phân tiền thành các loại sau: nội tệ, ngoại tệ chuyển đổi và vàng và tính thanh khoản trong thời bình cũng diễn ra theo thứ tự ấy. Ai cũng thừa nhận rằng vàng có tính thanh khoản cao nhất là vào lúc mà giá vàng trên thị trường càng ngày càng tăng.

Đôi khi vàng lại có tính lưu hoạt kém khi mà người ta có ý định phát hành trái phiếu vàng. GS TS Trần Hoàng Ngân phát biểu: Việc huy động vốn vàng trong dân tạo thanh khoản cho vàng, vừa giúp ngân sách nhà nước có thêm vốn để triển khai các dự án, cũng như tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, giảm lượng ngoại tệ để nhập vàng, các DN có thể mua vàng từ Chính phủ để sản xuất nữ trang.

Hóa ra giá vàng tăng lâu nay là do tính kém lưu hoạt của nó, có nghĩa là rất khó chuyển vàng ra tiền mặt. Mà có lẽ thế thật, vàng khó bán nên ít người bán, giá tăng.

1 comment:

Blogger said...

eToro is the most recommended forex trading platform for beginning and professional traders.