Tuesday, December 7, 2010

Ông tiến sĩ mất lập trường

Trong bài phỏng vấn của báo Sài gòn tiếp thị số ra ngày 30-11-2010 về lĩnh vực đất đai, Tiến sĩ Phạm Văn Võ phát biểu "phải đặt câu hỏi là chúng ta đang bảo vệ lợi ích của ai". Ô hay, đồng chí tiến sĩ này mất lập trường giai cấp trầm trọng rồi. Luật pháp của chúng ta là chuyên chính vô sản, các bộ luật trong đó có luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đều quán triệt bảo vệ tuyệt đối cho giai cấp thống trị.


Là một tiến sĩ luật, đồng chí không được phát biểu vô trách nhiệm như vậy. Đồng chí dám nghi ngờ sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và nhà nước ư. Đồng chí muốn ám chỉ luật lệ nhà nước chỉ phục vụ cho con buôn. Hay là ở khía cạnh khéo léo hơn, đồng chí muốn cạnh khóe đả kích sự lãnh đạo của các lãnh tụ đương thời, muốn ám chỉ họ là những con buôn.

Vấn đề tư tưởng của trí thức nước ta quả thật là đáng báo động, đây chính là sự biểu hiện sinh động của diễn biến hòa bình. Đồng chí muốn tố cáo các cấp lãnh đạo kiếm lợi tức trên xương máu của nhân dân nhằm xúi giục quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ chính quyền.

Tôi xin trích dẫn một đoạn trong bài báo từ báo Quân đội nhân dân về cách mạng vô sản:
Cách mạng Tháng Mười đã tỏ rõ vai trò tiên phong và khả năng của Đảng cộng sản tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền “từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”, đưa nhân dân lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội.
Hết trích

Quả thật các ông tiến sĩ tung hứng với nhau khéo thật. Một ông thì vạch ra nguyên cớ và động lực của cách mạng vô sản nhằm lật đổ bọn nhà giàu. Một ông thì cạnh khóe, đả kích lạnh đạo đã và đang làm giàu trên xương máu của nhân dân.

No comments: