Wednesday, December 8, 2010

Người ta mua vàng khi nào

Người ta mua vàng khi xuất hiện một trong 4 điều kiện sau hoặc hỗn hợp các điều kiện đó. Mọt trong 4 điều kiện đó là:
1. Chiến tranh
2. Khủng hoảng kinh tế
3. Khả năng có nhiều ngân hàng sẽ phá sản
4. Lãi suất ký thác thấp hơn suất lạm phát


Theo tiết lộ của hội đồng vàng thế giới, số vàng mà VN nhập trong 10 năm gần đây sau khi trừ số xuât là vào koảng 1000 tấn. Điều kiện trên có liên quan gì đến lãi suất huy động của các ngân hàng thi nhau tăng trong thời gian gần đây.

Dân ta bây chừ giàu lắm, tài sản của họ là nhà đất, vàng ký, chứng khoán và đô la. Tiền đồng chỉ là phương tiện trung gian trao đổi như một phần trong toàn bộ chức năng của nó. Và hầu như không ai bảo ai cùng giống nhau ở một điểm là giữ của bằng mọi thứ trừ tiền đồng.

Chứng khoán thì được xem là đến đáy nên không ai muốn bán thêm. Vàng có vẻ như chưa hết xu hướng lên. Nhà đất có bao giờ xuống giá trừ khi có sắc thuế đánh vào sở hữu đất nhà, mà điều ấy chưa xảy ra và sẽ mãi không xảy ra. Cho nên của trong dân thì nhiều nhưng không ai muốn bán, vì e rằng sau một thời gian số tiền cộng với lãi không mua lại được số tài sản đã bán.

No comments: