Wednesday, January 19, 2011

Mừng tân Tổng Bí thư đăng quang

Kết quả bầu bán cuối cùng được công bố, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đắc cử chức vụ Tổng Bí thư TƯ DCS VN. Với phương châm Đảng là tiên phong của dân tộc và kết tinh của tinh hoa đất nước, chức vụ Tổng Bí thư là Nguyên thủ quốc gia về thực chất, còn chức Chủ tịch nước chỉ là nghi lễ.

Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư đời thứ 8, Ngài sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, một sinh nhật Tứ quý 4. Sinh nhật nước Trung Hua dân quốc ngày 10 tháng 10 gọi là ngày Song thập, nên sinh nhật Ngài TBT phải gọi là ngày Tứ tứ.

Theo tiểu sử Ngài TBT hoàn toàn được đào tạo dưới mái trường XHCN, không còn dấu vết nào của nền giáo dục thực dân. Và Ngài là một nguyên thủ đầu tiên được đào tạo bài bản hệ chính quy và có bằng cấp cao nhất so với các vị tiền nhiệm. Ngài có học vị giáo sư tiến sĩ ngành Xây dựng (đảng), mừng cho đất nước ta bước vào giai đoạn kỹ trị.

Ngoài chức vụ Tổng Bí thư, các vị giữ trọng trách cao nhất của nhà nước lập thành một khẩu hiệu nghe rất kêu, ứng với vận nước mới, đó là Sang - Trọng - Hùng - Dũng. Hy vọng là như vậy.

Mừng nước ta có nguyên thủ quốc gia mới, mừng vận nước mới.

2 comments:

Tuong Can said...

Bác định nói TỨ TỬ chứ gì.

Lý Toét said...

Ngũ quý thì đúng hơn. Hùng Dũng Sang Trọng Rứa!