Tuesday, January 11, 2011

Từ Đại hội đến Đại hội (1)

Chào mừng sự kiện lớn và ngày hội lớn nhất của toàn dân ta diễn ra trong suốt một tuần lễ, Đại hội đảng lần thứ 11. Trong đó sự lớn mạnh của đảng ta thể hiện bằng số lượng đảng viên phát triển được qua các kỳ đại hội.

Tại Đại hội I diễn ra vào tháng 3 năm 1935 với sự tham dự của 13 đại biểu đại diện cho 200 đảng viên trên toàn cõi Đông Dương. Trong tài liệu của wiki có thể sửa đổi được thì còn số này là 500. Đại hội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Nghị quyết của Đại hội này là lên án bọn quốc gia cải lương chống phá cách mạng như Phan Bội Châu (đang bị Pháp giam lỏng từ năm 1925), Bùi Quang Chiêu (người được Trần Dân Tiên nhắc đến trong tác phẩm Những mẩu chuyện ...), Huỳnh Thúc Kháng.

Tuy thiệt hại nặng nề sau thời Mặt trận bình dân (1936-1939) đảng ta đã trưởng thành lớn mạnh đủ lãnh đạo nhân dân thành công cuộc cách mạng tháng Tám. Theo tài liệu mà bọn Phòng II Pháp không kịp thủ tiêu, số lượng tù nhân liên quan đến chính trị của các đảng phái vào khoảng 5,000 người. Vào thời kỳ này những đảng viên trẻ có năng lực nắm những cương vị cao trong đảng. Trong số đó có đồng chí Đặng Tính tuổi mới đôi mươi nắm chức vụ bí thư tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí sau này nắm chức vụ Tư lệnh Không quân QĐ ND VN.

Tuy rút vào bí mật dưới cái tên Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, trong cuộc kháng chiến chống Pháp số lượng đảng viên đã phát triển không ngừng. Đến Đại hội II tháng 2 năm 1951 có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết đại diện cho 766 ngàn đảng viên. Đại hội bầu đ/c Trường Chinh làm Tổng Bí thư BCH TƯ đảng Lao động.

No comments: