Tuesday, January 11, 2011

Triển vọng kinh tế Việt Nam

Việt Nam được xem là nằm trong khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Trong khi cả thế giới lâm vào suy trầm chưa thấy đường ra, kinh tế VN vẫn phát triển với tốc độ trên 6% hàng năm. Cá biệt có những năm tăng trưởng 8-9%.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 tháng 3 năm 2010 quyết định VN sẽ trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Với mục tiêu và đà tăng trưởng đó, kinh tế VN vào năm 2050 sẽ ở vị trí nào trên bản đồ kinh tế thế giới?

Tập đoàn Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers (viết tắt là PwC) của Vương quốc Anh chuyên về tư vấn kinh tế quốc tế đã tính toán ra một kết quả không ngờ. Ấn bản tháng Giêng 2011 đã xếp kinh tế VN đứng vào hạng 14 trên toàn thế giới vào năm 2050, nghĩa là xếp hạng cao hơn Ý, Gia nã đại, Nam Triều Tiên, Tây Ban Nha, Á rập Saudi và Á Căn Đình.

2 comments:

BS Hồ Hải said...

Dear LT, chú trả lời dùm anh 2 câu hỏi này:

25 năm cỡi trói thu nhập đầu người tăng mấy lần nhỉ?

Thế thì 40 năm tới sẽ tăng mấy lần khi thu nhập bình quân đầu người vang nằm ở mức tâm lý?

Lý Toét said...

Vấn đề là Pricewaterhouse Coopers tính toán tăng trưởng kinh tế tăng một cách tuyến tính với giả định tốc độ liên tục như hiện nay trong suốt 40 năm, và các nước khác để so sánh cũng như vậy. Họ hoàn toàn không xét về khả năng thực hiện và hoàn toàn loại trừ yếu tố khoa học kỹ thuật trong đó. Và khi đó giá đất nền bình quân ở TP HCM sẽ là 200 ngàn đô la mỗi mét vuông.