Thursday, March 10, 2011

Chia buồn

Được tin GS Triết học Phạm Công Thiện pháp danh Nguyên Tánh đã qua đời ngày 8/3/2011 tại Houston, Texas.

No comments: