Tuesday, March 8, 2011

Một loại tội phạm mới?

Một loại tội phạm mới không đâu có đó là "giả danh tình báo". Họ mang thẻ cán bộ tình báo kiếm tiền bằng cách nhận chạy án, hoặc can thiệp vào cơ quan các cấp để dàn xếp, hoặc chạy các dự án béo bở. Nghề này kiếm tiền tương đối dễ dàng trong một xã hội nhân trị như chúng ta ngày nay.


Tấm thẻ là thật do Mặt trận Tổ quốc cấp và để tạo lòng tin họ dùng thủ thuật tự xưng là "con rơi của một cán bộ cao cấp". Thủ thuật này dễ dàng tạo được lòng tin ngay cả với một số doanh nhân thành đạt. Tại sao chỉ nhận vu vơ là con rơi của cán bộ cao cấp mà dễ dàng tạo lòng tin sắt đá như vậy.

Người ta không thể không tin một người là "con rơi của cán bộ cao cấp" bởi hai lý do. Một là cán bộ cao cấp có nhiều quyền thế và tiền bạc nên khả năng rất lớn là ở đâu cũng có con rơi. Truy tìm con đẻ của cán bộ thì dễ chứ con rơi thì không thể, bởi chính cán bộ ấy cũng không có thể nhớ hết con rơi của mình. Hai là đã là con cán bộ thì "không việc gì là không thể", làm đến UV TƯ còn được nữa là chỉ làm lãnh đạo ngành tình báo.

1 comment:

YENNHI said...

@ Bá Lý
Khi không là con rơi thì là con dơi vậy Bác nhỉ?