Thursday, March 24, 2011

Dân chủ x-cà

Một thread có hơn triệu views của x-cà là VN sẽ hết sạch ngoại tệ vào tháng 10/2011
thread này đã có 1180 pages cho đến giờ đạt 1,469,000 (làm tròn) views. Thread này do thành viên Dr Tran (gọi tắt là Trần (không truồng)) khởi xướng và bảo vệ.

Do những phát biểu không êm tai mà Trần bị các mods nhắc nhở những lỗi trình bày, và những lỗi không tôn trọng thành viên khác (mà thực chất là ban điều hành x-cà như Cym, Neo ...).

TV mang tên Văn Minh với slogan "Đuôi con chó ..." (anh/chị ta xóa rồi) được ban điều hành giao nhiệm vụ làm mod và không được nhiều thành viên đồng tình. Trong khi làm mod TV Văn Minh nhiều lần vi phạm luật x-cà (gọi Dr Tran là Đóc) trong đó có điều "cấm thành viên gọi thành viên khác bằng viết tắt hay xuyên tạc chữ nghĩa, nhưng không bị xử lý gì cả.

Đỉnh điểm là trong khi TV Dr Tran lan man về triết học và xã hội trong thread kinh tế (mà anh ta khởi xướng) đã bị mod Văn Minh nhắc nhở, ghi bút đỏ và chuyển bài. Dr Tran tiếp tục mắng BDH với kết quả là Innova cho Dr Tran cai cà phê 3 ngày với lý do clone nick. Dr Tran sử dụng 2 nick ai cũng biết và không có phản đối gì, kể ca khi anh ta poll chọn ban điều hành.

Kết luận cuối cùng là chủ x-cà, tinman (tên thật là Mạc gì đó) ban nick Dr Tran và các clone trong 1 tháng kể từ ngày hôm nay 23/3/2011 cho tới 23/5/2011.

X-cà còn ngắc ngoải là nhờ những tay phù phiếm như Dr Tran hay the viewplatform. Tin cập nhật là ban điều hành đã cách chức mod của Văn Minh - lý do không xác đáng, Khoai Tây Chiên - lạc đường, Neo - đầu nóng

No comments: