Monday, November 23, 2009

Chuyện thường ngày ở huyện
Một người Việt bị giữ tại phi trường Sydney vì mang từ VN sang tổng cộng 5.5 kg heroin.
Theo báo National News, một người từ VN sang mang theo 5.5 kg ma túy được ngụy trang trong các quân bài domino và mạt chược
http://www.news.com.au/story/0,27574,26380031-421,00.html

No comments: