Saturday, November 14, 2009

Yuan vs Dollar

Cũng như Nhật Bản, TQ lấy xuất khẩu làm động lực tăng trưởng, và họ đã thành công ở con số tăng trưởng. Khác với TQ, Nhật Bản đồng thời với xuất khẩu là tiêu thụ thị trường nội địa. Một cái bánh bột gạo bằng ngón tay cái thôi mà người Nhật phải sử dụng đến 3 lớp bao bì. Nhật suy thoái từ thập niên '90 đến nay nhưng đời sống dân Nhật không có gì thay đổi cả, dân Nhật được xem là chi tiêu rộng rãi khi đi du lịch trên thế giới. Ngược lại đời sống dân TQ không cải thiện bao nhiêu mặc dù tăng trưởng kinh tế ngót 10 phân mỗi năm.

So sánh trên để cho thấy nền kinh tế Trung Quốc thực ra rất bấp bênh họ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá bất chấp quyền lợi của dân chúng. Kinh tế TQ mà không tăng trưởng, lập tức sẽ có loạn từ bên trong do mâu thuẫn quyền lợi Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam và mâu thuẫn giữa vùng lục địa nghèo khó với vùng duyên hải trù phú.

Thực ra đồng NDT cao giá sẽ có lợi cho dân chúng TQ hơn, nhưng thị trường hơn 1 tỷ dân lại không tiêu thụ nổi số hàng hóa do "công xưởng của thế giới" chế tạo ra. Biết Mỹ ăn chặn nhưng người Tàu vốn thực dụng, ăn theo Mỹ còn hơn là không bán được hàng.

Nghe nói rằng thị trường Mỹ tiêu thụ hàng của toàn thế giới. Không phải, Mỹ là một con buôn lớn nhất thế giới, họ mua của TQ và thế giới còn lại để họ lại bán cho thế giới nhằm kiếm lời. Cho nên dù đô la có hạ giá đến đâu đi nữa thì Yuan vẫn tiếp tục ràng giá trị của họ vào đô la để thông qua Mỹ tiêu thụ hàng hóa của Tàu.

No comments: