Monday, November 23, 2009

Cắt giảm hàng không và lọc dầu

Theo BBC News, Air France-KLM cắt giảm 3000 việc làm trong năm nay và có kế hoạch cắt giảm tiếp 1700 chỗ làm nữa trong năm 2010. Và Valero Energy đóng cửa nhà máy lọc dầu ở Delaware làm đội quân thất nghiệp Mỹ tăng thêm 550 người. Nhà máy lọc dầu Valero Energy Delaware có công suất 182 ngàn thùng dầu mỗi ngày so sánh với nhà máy Dung Quất có số liệu tương đương là 150 ngàn thùng.

No comments: