Thursday, November 26, 2009

Dầu, vàng hay đô la

Kho Dầu Dự trữ Chiến lược (Strategic Petroleum Reserve) của Mỹ nhằm duy trì sự cung cấp dầu thô đều đặn cho nước Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Bản chất của kho này là vấn đề an ninh chứ không phải kinh tế. Tại kho này duy trì một trữ lượng khoảng 700 triệu thùng có khả năng cung cấp dầu cho toàn nước Mỹ trong vòng 1 tháng hay 30 ngày. Chi phí điều hành kho này do người dân Mỹ trả.
Một hiện tượng dễ nhận thấy là khi chính phủ Cộng hòa lên thì giá dầu tăng và khi Dân chủ điều hành chính phủ thì giá dầu hạ. Điều này không liên quan gì đến lượng dầu hỏa được chứa trong kho.

No comments: