Sunday, November 29, 2009

Điểm tin Bloomberg

Ngày 25/11 phá giá tiền đồng với tỷ lệ 5.2% tương đương với 17,961 đồng ăn 1 đô, tiền đồng giảm 5.4% kể từ đầu năm.
Thâm hụt thương mại 1.75 tỷ đô trong tháng 11 so với 1.6 tỷ đô của tháng 10.

No comments: