Thursday, November 26, 2009

Vì Sao Mỹ Kim Mất Giá?
2009-11-25

Trong khi giá Mỹ kim tăng vọt trên thị trường chợ đen ở Việt Nam, các quốc gia khác trên thế giới lại e là tiền Mỹ sụt giá nên gây bất lợi cho họ. Mà vì sao đô la Mỹ lại mất giá như vậy, câu hỏi đã được nêu lên nhiều lần, do đó Diễn đàn Kinh tế yêu cầu nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày lý do qua cuộc trao đổi sau đây với Việt Long.

2 comments:

BS Hồ Hải said...

Bài này của ông Nghĩa cũng chẳng nói lên được bản chất của vấn đề.

Lý Toét said...

Ông ấy là dân chuyên nghiệp nên ông ấy phát biểu dựa trên cơ sở số liệu. Tính chính xác của dự báo phụ thuộc vào nguồn dữ liệu và cả Tâm lý nữa. Hơn tỷ dân Tàu hiện đang ở trạng thái tâm lý sung mãn.