Wednesday, December 9, 2009

Người Việt khắp nơi

Hoa hậu Réunion 2009 sẽ Hoa hậu Pháp năm 2010? Kim Hoa Barutaut 18 tuổi là Hoa hậu Réunion năm 2009 sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Pháp cùng với 37 thí sinh từ các vùng khác của nước Pháp. Cô thạo môn bóng chuyền và cưỡi ngựa. Cô có bà ngoại người Việt và cô rất tự hào về điều này.

No comments: