Friday, December 4, 2009

Tin thất nghiệp

Corus Steel giảm 1700 việc làm
Corus Steel là một doanh nghiệp sản xuất thép lớn thứ 2 ở Âu châu trước đây thuộc liên doanh Anh-Hà Lan, được Tata Steel mua lại vào năm 2006. CS có giá trị 12 tỷ Bảng với sản lượng 20 triệu tấn thép hàng năm. CS xác nhận sẽ đóng cửa nhà máy tại Teesside đưa 1700 nhân công vào đội quân thất nghiệp. Con số này được xem là tin tốt khi mà trước đó CS dự kiến cắt giảm 2300 chỗ làm. Trước đó CS đã cắt giảm 1000 nhân công từ hồi tháng Giêng.

Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 còn 10.0% giảm một ít so với 10.2% hồi tháng 10.

No comments: