Friday, December 4, 2009

Qua cầu gió bay

Đường đến đâu, tiền xâu đến đó. Đây là một phát biểu của một lãnh đạo ngành GTVT. Những năm qua TP HCM đã xây mới những cây cầu đi ra khu Nam thành phố ngoài cầu Khánh Hội, cầu chữ Y và cầu Chà Và hiện hữu. Lẫn lượt những cây cầu mới được khánh thành: cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Tri Phương - Chánh Hưng, cầu Kinh Tẻ và cầu Nguyễn Văn Cừ ngày 30/4/2009.

Cầu Ông Lãnh qua kinh Bến Nghé nối quận 1 với quận 4; cầu Nguyễn Tri Phương - Chánh Hưng qua kinh Tàu Hũ và kinh Đôi nối quận 5 với quận 8 rồi đi khu Nam; cầu Kinh Tẻ qua kinh Tẻ nối quận 4 với khu Nam; cầu Nguyễn Văn Cừ
nối liền quận 1 với quận 4, quận 8 đi xuống Nam Sài Gòn. Các cây cầu này đã đem lại cho thành phố những giá trị to lớn hơn đặc biệt là mở ra vùng đồng lầy phía nam thành phố trở thành nơi tụ hội của những khu dân cư.

Sự kiện gần đây nhất liên quan đến cầu Nguyễn Văn Cừ là Tai nạn lọt xuống sông lần thứ 6 khi lưu thông trên nhánh từ Nancy sang quận 4 . Còn đây là thống kê các tai nạn diễn ra từ khi thông xe đến nay, chắc chắn danh sách còn hứa hẹn sẽ dài thêm. Cầu Nguyễn Văn Cừ là một cầu 3 nhánh giống cầu chữ Y nhưng được thiết kế đặc biệt hơn trở thành một nút giao thông. Và là một nút giao thông có nghĩa nó phải được thiết kế bởi một kỹ sư đường bộ thay vì một kỹ sư cầu.

Cầu chính nối đường Nguyễn Văn Cừ quận 1 với đường Dương Bá Trạc quận 8. Các nhánh rẽ một chiều: quận 8 đi quận 4, quận 4 đi quận 1; và 1 nhánh 2 chiều: quận 1 đi quận 4 và quận 4 đi quận 8. Nhánh 2 chiều này là nhánh tử thần ôm trọn cả 6/6 vụ tai nạn lọt sông trong khi lưu thông trên cầu. Theo mô tả cả 6 vụ đều là "... va vào lan can cầu và lọt xuống sông." nghe giông giống các vụ xe máy văng vào lề trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.

(còn nữa)

No comments: