Monday, December 7, 2009

Về hội nghị Các nhà tài trợ cho VN

Các nhà tài trợ cam kết 8 tỷ đô la ODA cho năm 2010 so với 5 tỷ đô năm nay.
8 tỷ đô ấy dùng vào việc chi vậy? Đó là chi dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Nổi bật nhất là 2 công trình: đường cao tốc
Laokay - Nội Bài - Hạ Long nằm trong tổng thể hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long và nhà ga sân bay Nội Bài.

No comments: