Thursday, December 3, 2009

Thông tin hai chiều

Về việc ông Sam Rainsy nhổ cọc mốc biên giới Việt - Miên
Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) đưa tin
RFI giật cái tít thế này Lãnh tụ đối lập Cam Bốt Sam Rainsy kích động tinh thần bài Việt Nam. Rõ ràng cái tít đã thể hiện sự thiếu thiện cảm với ông Sam Rainsy rồi, ở đây mặc nhiên xem ông ta là kẻ thù của Việt Nam.
RFI nên rút kinh nghiệm về việc đưa tin, khi chưa có kết luận về một cá nhân phạm tội thì không được lợi dụng quyền thông tin để lên án hay mạt sát người khác.

Đây là thông cáo báo chí của bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam
Luận điểm của bộ Ngoại giao:
- Ông Rainsy phát biểu “chiếm đất của Căm-pu-chia thông qua việc phân giới cắm mốc”.
Thực sự ông ta phát biểu thế này: VN bành trướng thông qua việc cắm mốc
-Ông Rainsy vi phạm pháp luật của cả Căm-pu-chia và Việt Nam. Yêu cầu Chính phủ Miên bla blab...
Ông ta vi phạm luật pháp VN thì CP VN có thể yêu cầu dẫn độ về Hà Nội để xử
Ông ta phạm luật Miên thì để Miên xử, đây là công việc nội bộ của bạn, CP VN không thể và không được phép tham gia vào việc xử phạt ông Rainsy

Và đây là lời giãi bày của ông Sam Rainsy
Luận điểm chính của ông ta: 6 cọc mộc này được cắm trên đất của Tư nhân chứ không phải đất của Nhà nước, ông chỉ bảo vệ quyền của tư nhân có mảnh đất mà cọc mộc biên giới đã phân ra làm 2 mảnh.
Ranh giới quốc gia có thể là đường phân thủy thông qua các đỉnh núi, có thể là đường tụ thủy thông qua các con sông con suối, có thể là trắc đạc theo thỏa thuận. Nguyên tắc phân ranh không bao giờ cho phép một thửa đất tư nhân mà thuộc về hai địa phương khác nhau. Ngay cả ranh giới giữa các xã trong một huyện cũng không bao giờ để cho một gia đình có hộ khẩu cả ở 2 xã.
Phát biểu của ông Rainsy thể hiện một chân lý: đất đai thuộc quyền sử hữu Tư nhân và phải được pháp luật bảo vệ.

Việc phân định ranh giới quốc gia nên lưu ý đến đất của tư nhân, một bất động sản của tư nhân chỉ có thể một là thuộc về Việt, hai là nó thuộc về Miên, không thể có 2 quốc tịch được.

3 comments:

BS Hồ Hải said...

Bài này hay đấy LT. :D Không biết VN mình có bị Tàu nó chơi kiểu này khg?

Lý Toét said...

Dear BS Hải,
Đề tài này mượn câu chuyện Sam Rainsy để nói về Việt Nam. Đó là cách cư xử trong vấn đề cắm mốc chủ quyền, và vấn đề quyền Tư hữu.

Biên giới Việt - Trung đàm phán thế nào không ai biết, việc cắm mốc thế nào, dân chúng và báo giới có hay? Hoàn toàn mù tịt. Bởi vậy dân chúng tự phát không có mục tiêu đâu tranh, mới phải mượn Hoàng Sa, Trường Sa để hô khẩu hiệu. Và kết cục vẫn bị mang tiếng "đánh cá trộm" trên biển Đông.

Trong các Quyền Làm người, quyền Tư hữu là Cơ bản và Vĩnh viễn. Thế nhưng ở xứ ta, quyền tư hữu về đất đai đã bị tược đoạt từ khi được "Giải phóng".

BS Hồ Hải said...

Thế họ mới làm giàu cho riêng mình trên đất chứ?