Sunday, October 31, 2010

Có phải em, Hà Nội?


Hình bản quyền của blogger Vũ Mạnh Cường (VMC)

Sinh Từ, có mấy Sinh Từ
Đọc văn, câu cuối nói lên tất cả. Quảng cáo cũng vậy

Không thể chi tiết hơn được nữa

No comments: