Monday, October 18, 2010

Dầu Dung Quất để dành xuất khẩu(?)

Dầu Dung Quất tồn kho cả triệu m3 sản phẩm, một cái tít dễ làm cho người đọc nhầm tưởng rằng xăng dầu Dung quất ế do bán giá cao hay do sản lượng thấp không đủ cung cấp cho 11 doanh nghiệp kinh doanh đầu mối. Một trong những lý do có vẻ chính đáng được đưa ra đó là do dự báo, theo lý giải của những người trong ngành nhu cầu thị trường giảm 10% trong khi sản lượng của nhà máy tăng 20%. Ở góc độ là người tiêu thụ, một doanh nghiệp đầu mối xin được phép dấu tên phân trần rằng việc tiêu thụ nội địa có thể phá vỡ kế hoạch xuất khẩu của tổ hợp hóa dầu Dung Quất. Có trăm ngàn lý do để giải thích cho sự tồn kho dẫn đến quá tải tại kho dầu Quảng Ngãi. Lý do hợp lý nhất được đưa ra là các doanh nghiệp đầu mối đã làm hết sức mình để bảo đảm quyền lợi liên hiệp hóa dầu Dung Quất.

Theo tiếng gọi của nền kinh tế phi thị trường các doanh nghiệp đầu mối hối hả đặt hàng để tiêu thụ xăng dầu cho Dung Quất. Những đơn đặt hàng này có vẻ như vượt quá khả năng cung ứng của Dung Quất với những hợp đồng ghi nhớ. Không tính lượng nhiên liệu phản lực, chỉ riêng 3 doanh nghiệp đầu mối là Petrolimex, PV Oil và PETEC đã đặt hàng trên 1.2 triệu m3 lớn hơn 1.5 lần so với khả năng của Dung quất là 730 ngàn m3. Nếu những cam kết này được thực hiện triệt để có khả năng ảnh hưởng xấu đến định hướng xuất khẩu của Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, tên chính thức của Tổ hợp hóa dầu Dung Quất là tiêu biểu của sự nghiệp công nghiệp hóa trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Là đầu tầu trong các tập đoàn kinh tế nhà nước, được nêu lên trong báo cáo điển hình trước Quốc hội. Bên cạnh Vinashin,
Nhà máy lọc dầu Bình Sơn nói riêng và Đặc khu kinh tế Dung Quất là cú đấm thép đập tan những luận điệu cơ hội nghi ngờ tính hiệu quả của những dự án mang tính đột phá.

No comments: