Saturday, October 16, 2010

Dân Pháp đi về mô?

Biểu tình đình công toàn nước Pháp đã bước sang ngày thứ 5. Lý do đình công là công chúng chống lại dự luật Cải cách hưu bổng được quyết định cuối cùng vào hạ tuần tháng 10. Dự luật này có nội dung chính là nâng tuổi hưu cơ bản từ 60 hiện nay lên 62.

Quốc hội Pháp biểu quyết thông qua với tỷ lệ thuận/chống là 329/233. Đê thành luật, dự luật này phải ược Thượng viện Pháp thông qua, dự kiến vote vào ngày 31/10 tới đây.


Dân Pháp có gì không hài lòng, cuộc sống của họ có cực nhọc so với dân xứ khác không, và nhất là nếu sống ở Pháp được xem là không tốt sao họ không qua xứ khác để tị nạn.

Tại sao lại tăng tuổi hưu cơ bản từ 60 lên 62? Dân Pháp ngày nay sống lâu hơn, có nghĩa là quỹ hưu bổng phải tăng lên tương ứng, dẫn đến ngân sách hiện tại bị lạc hậu không đủ gánh cho chi phí dưỡng già dân Pháp. 2 năm thay đổi này là kéo dài làm việc thêm 2 năm và giảm bớt 2 năm hưu bổng.

2 comments:

BS Hồ Hải said...

Hehehe, tụi nó sướng quá nên hóa rồ. So với Mỹ tụi Pháp vừa làm vừa chơi.

Lý Toét said...

Vâng, Pháp làm việc có 35 giờ/tuần mà cứ 5 ngày làm 1 ngày đình công, thiệt hại không nhỏ cho chính những người tham gia đình công.