Friday, October 29, 2010

Nâng niu đồng bạc Việt (2)

Cập nhật đô la xác lập đỉnh mới, sáng nay đạt 20,350. Đô la lên từng ngày trong lúc các ngân hàng thương mại yết giá 19,500 (chênh lệch 850 đ/đô hay 4.4%), đang chờ quyết định của NHNN tung đô ra để bình ổn thị trường. Hậu quả: có thể diễn ra tình trạng khan hiếm xăng nếu chưa tăng giá.

1 comment:

BS Hồ Hải said...

Ý tưởng hay.