Friday, October 15, 2010

Thấy gì qua sự kiện Chile Miners Rescue?

Thế giới tập trung theo dõi chiến dịch giải cứu 33 người bị kẹt trong hầm lò ở Chí Lợi. Một chiến dịch được chuẩn bị cả tháng trời, với sự giúp đỡ của quốc tế và đặc biệt là nỗ lực của chính phủ Chí Lợi. Kết quả là đã giải cứu thành công được xem như mỹ mãn với một chi phí phải nói là khá rẻ.

No comments: