Friday, November 26, 2010

Đấu giá và Từ thiện (2)

Cho tặng và rao bán

Kêu gọi đóng góp cho miền Trung là một việc làm tốt, và tiền gom được bằng cách bán những sản phẩm độc đáo do doanh nghiệp và cá nhân dâng tặng bằng cách đấu giá những món ấy. Kết quả đấu giá là thế này, theo như ban tổ chức thì người trả giá cao nhất không có hoặc vật đấu giá bị mang đi nơi khác hoặc có ý đổ thừa cho nghiệp vụ của nhân viên.

Nếu xem Hội Hồng thập tự (gọi tắt là Hội) là người tổ chức, Quá trình Từ thiện - Đấu giá phải bao gồm các bước sau:
1. Đóng góp cho từ thiện. Cá nhân hay doanh nghiệp (gọi tắt là Người cho) giao vật phẩm cho Hội, Hội có nghĩa vụ giữ và niêm phong. Tạm xem vật phẩm nay thuộc sở hữu của Hội.
2. Hội viết thư mời những Cá nhân hay doanh nghiệp (gọi tắt là Người mua) có thiện ý và khả năng tài chính tham gia đấu giá.
3. Tổ chức đấu giá bằng cách thuê Người môi giới là doanh nghiệp có chức năng bán hàng có giá trị để bảo đảm việc đấu giá được thực hiện đúng luật và đầy đủ trình tự, tốt nhất là thuê những công ty chuyên nghiệp về tổ chức sự kiện.

Do Hội muốn mau chóng đưa cuộc đấu giá và quyên tiền đến thành công tốt đẹp nên đã bỏ qua cả 3 bước trên hoặc có nhưng không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Chẳng hạn như vật phẩm vẫn thuộc sở hữu của Người cho, nghĩa là Hội đã bán cái mà Hội chưa có. Thay vì giới hạn người tham gia đấu giá, ban tổ chức cho phép người trả giá đến từ hư vô, tức là từ những số điện thoại không xác định.

No comments: