Thursday, November 18, 2010

Tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng có ý đồ gì?

Bài viết về cách mạng tháng 10 đăng báo Quân đội nhân dân của tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng có đoạn viết Cách mạng Tháng Mười đã tỏ rõ vai trò tiên phong và khả năng tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền “từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”, đưa nhân dân lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội.

Được biết tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng có học vị Tiến sĩ, có học hàm Phó Giáo sư tức là một người thầy có uy tín, một cá nhân có địa vị được xã hội kính trọng. Bài viết có ý kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền “từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”, đưa nhân dân lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trên con đường hoàn thiện xây dựng kinh tế thị trường, chính quyền các cấp đã hết sức cố gắng bảo đảm quyền lợi vật chất của nhân dân tuy đâu đó tồn tại sự không công bằng một cách cục bộ. Bài viết rõ ràng đã ngầm chống lại chủ trương từng bước ổn định đời sống nhân dân, thể hiện sự công khai tuyên truyền và khích động quần chống lật đổ chính quyền hiện tại dưới vỏ bọc một bài viết ca ngợi cách mạng tháng 10.

7 comments:

Bửu Châu said...

Chính xác 100%:
"đấu tranh giành chính quyền “từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”, đưa nhân dân lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội."
Không phải kêu gọi "bạo loạn", "lật đổ" thì còn là gì nữa!
Thầy Lý ghê thiệt!

Lý Toét said...

Dạ. Bọn có học nhất là trình độ GS tiến sĩ XHCN rất là thâm nho.

Meo Luoi said...

Bác ơi,
Cháu đọc blog của bác mà cười suốt. Có lẽ, nhà đài nên mời bác làm mục hỏi xoay - đáp xoáy thành trò chuyện với bác Lý.

Lý Toét said...

Mèo ù,
Ông Tiến sĩ đó là một kẻ sĩ mà. Ông ấy đấu tranh bằng ngòi bút.

Meo Luoi said...

Vậy cháu xin làm một fan của bác. Mong đọc blog của bác hàng ngày.

Lý Toét said...

Ừ, tớ cố gắng

Anonymous said...

Dear anh Lý,
Hồi mã thương?

Thân mến,
TRINHCTSC