Friday, November 26, 2010

Đấu giá và Từ thiện (1)

Đấu giá và Đấu thầu

Đấu giá (Auction) là các thủ thuật chọn một người trong số nhiều người muốn mua nhằm bán một sản phẩm đơn chiếc với một giá lớn nhất có thể. Việc đấu giá thường áp dụng cho sản phẩm độc nhất như là cổ vật hay một sản phẩm thủ công như bức vẽ hay một thứ hàng hiếm như tem. Đấu giá là hành động ngược với Đấu thầu (bid) mà ở đó chọn một người trong số nhiều người muốn bán với một giá nhỏ nhất mà vẫn có lời. Đấu thầu thường được sử dụng cho các công trình xây dựng hạ tầng.


Xét về nguyên lý thì mọi giao dịch ngoài chợ từ con cá lá rau đều tuân theo qui luật đấu giá, từ đó hình thành nên giá thị trường. Vì vậy mà có thể nói đấu giá là hành động lâu đời từ khi loài người biết trao đổi hàng hóa.

Sự việc được xem là Đấu giá ngoài vật phẩm hiện hữu và được niêm phong các bên tham gia gồm có: Người Bán, Những người mua và Người môi giới. Nếu vật phẩm có giá trị không cao lắm Người bán có thể làm chức năng môi giới.

Đấu giá bao gồm 3 giai đoạn: Ra giá - Trả giá - Đảm bảo thực hiện trong đó việc bảo đảm thực hiện quyết định việc đấu giá có thành công hay không. Với doanh nghiệp bảo đảm thực hiện bằng tiền thế chân hay bảo lãnh của ngân hàng, doanh nghiệp có thể buộc phải mua hoặc phải trả một số tiền phạt tùy quy định. Với cá nhân các bà đi chợ, đó là danh dự của người mua hàng. Trả giá rồi mà không mua có thể nhận cái lườm nguýt, đốt phong long, chửi hoặc thậm chí bị ăn đòn.

No comments: