Saturday, November 27, 2010

Dân chủ, có cần không?

Cách nay mấy năm thiên hạ ì xèo về bức hình cô Hoàng Lan với anh Nguyễn Tiến Trung bắt tay và ôm hôn thắm thiết với vợ chồng Tổng thống Bush tại nhà riêng (không phải dinh) của Tổng thống. Người ta bình rằng những người dân chủ được Tổng thống Mỹ quốc kính trọng.

Nếu chỉ bắt tay nguyên thủ nước bự mà trở thành nhà dân chủ thì tôi e rằng ở nước ta có quá nhiều nhà dân chủ.

Đặng Thành Tâm và Obama

Đặng Thành Tâm và Medvedev

No comments: