Wednesday, November 24, 2010

Lũ sông Cửu Long, bạn hay thù?

Mùa lũ sông Cửu Long mà dân gian gọi là Mùa Nước Nổi bắt đầu từ hạ tuần tháng 6 âm lịch và lên đến đỉnh vào quãng rằm tháng 8.


Những tai họa do lũ gây ra đó là:
- Khó khăn về chỗ ở
- Trẻ em chết đuối do bất cẩn của cha mẹ
- Chết do rắn bò lên chỗ cao cắn

Mặt khác những lợi ích do lũ đem lại không thể tính được bằng công:
- Mênh mông lũ đem lại phù sa màu mỡ cho ruộng đồng
- Rửa phèn rửa mặn
- Làm chết cỏ dại xen lẫn với lúa
- Diệt chuột và côn trùng như kiến và rầy
- Nguồn lợi thủy sản với cá Linh là điển hình

No comments: