Saturday, November 20, 2010

Công an ta tài lắm

Chỉ bằng những chứng cứ nhỏ nhoi là hình ảnh mờ nhạt trong clip dài 1 phút rưỡi, công an ta đã tìm ra thủ phạm vụ tung video clip lên mạng. Nói như vậy để cảnh báo các đồng chí dân chủ cuội dưới một nick ảo, ngồi sau PC rằng mọi hành vi của các đồng chí đều có thể được phát giác và công bố.

No comments: