Tuesday, November 9, 2010

Thuế cao có chống nhập siêu

Bộ Tài chính đề nghị giảm thuế nhập khẩu xe hơi từ 80% xuống còn 70% có giá trị từ năm 2011. Cơ sở lý luận của việc đánh thuế cao là để hạn chế nhập khẩu xe hơi là mặt hàng gây nhập siêu.

Đồng thời báp Pháp luật VN loan tin sẽ không đánh thuế nhập khẩu vào xe hơi vào năm 2012.

Trước đó báo Tuổi trẻ nêu lên việc bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu xe tải từ 80% còn 30% .
(2 b continued)

No comments: