Friday, November 26, 2010

Đấu giá và Từ thiện (3)

Từ thiện và lợi ích của doanh nghiệp

Không có ai cho không ai bao giờ, là triết lý của doanh nhân. Cả 3 chủ thể Người cho, Hội và Người mua có Được cái gì không, và có được nhiều không. Trả lời là: được cái gì thì người ta mới làm, có thể là tiếng tăm, có thể là lợi ích ngắn hạn, có thể là lợi ích dài hạn.


Xin lấy ví dụ Bộ 4 Linh (gọi tắt là Bộ) được trả giá 47.9 tỷ đồng cho tiếng cồng cuối cùng, đây là số đẹp 10 nút (không phải số bù). Trước đây Bộ thuộc quyền sở hữu của ông Võ Ngọc Hà, ông Hà mua nó ở đâu bao nhiêu tiền không ai biết nghĩa là chưa có giao dịch thực tế. Sau khi được báo chí thổi phồng Bộ có giá triệu đô, thực tế nó không có gì nổi bật ở Triển lãm sinh vật cảnh đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ông Hà chấp nhận hiến nó với điều kiện trả cho ông 1 triệu đô la Mỹ.

Nếu có ai mua của ông Hà giá một triệu đô chắc chắn ông phải đóng thuế VAT 10% là $100,000 (một trăm ngàn đô). Rõ ràng ông Hà chỉ cần bán nó lấy 1 triệu đô ròng không thuế mà thôi, và thực sự ông chẳng đóng góp tiền bạc gì cho từ thiện cả. Thực chất đây là mượn danh nghĩa từ thiện để bán hàng trốn thuế. Từ thiện nếu có ở đây là phần chênh lệch giữa giá mua tại phiên đấu giá được so với giá bán lại ngay sau đó nếu có người mua. Không phải không có lý khi ông Đạt, người trả 47.9 tỷ đồng nói rằng ông chỉ làm từ thiện cho Hội chứ không cho ông Hà.

1 comment:

Lý Toét said...

Báo chí bắt đầu nói tới trò lừa đảo của khách mời tham gia từ thiện